International Olive Council

International Olive Council (IOOC) er verdens eneste mellomstatlige organisasjonen for olivenolje og oliven. Organisasjonen ble etablert i 1959, i regi av FN. Institusjonen har som mål å fremme internasjonalt omkring forskning og utvikling og teknologioverføring innen olivenproduksjonen, samt bidra til å fremme internasjonal handel med oliven og olivenolje. 

IOOC som har 23 medlemsland er basert i Madrid. Den promoterer olivenolje, definere kvalitetsstandarder og overvåke ektheten til de forskjellige oljene. Olivenolje klassifiseres etter hvordan den er produsert, dens kjemi, smak og aroma. Mer enn 85 prosent av verdens oliven dyrkes i IOOCs medlemsland. Den internasjonale institusjonen styrer 95 prosent av internasjonal produksjon og har stor innflytelse på resten. 

Link til nettsiden til IOOC