Om økologisk olivenolje

All økologisk olivenolje importert av Gresk Olivenolje er extra virgin, sertifisert via BIOHellas (lik det norske Debio) i henhold til EU-forskriften 834/2007, og European Union Code GR-BIO-03 og EU-forskriften 834/2007.

Om olivenolje er økologisk eller ikke, vurderes ut fra innholdet i de ulike hjelpemidlene som benyttes til vekstfremming av frukten på trærne som gjødsling, skadedyrbekjempelse (olivenfluen) og produksjonsmetodene til olivenpressen. Man bør være oppmerksom på at det går et skille mellom organisk produksjon som er sertifisert via BIOHellas og økologisk produksjon som av ulike grunner ikke er sertifisert. De siste er i all hovedsak små produsenter som betjener et lite lokalt marked, og som av økonomiske eller andre årsaker ikke lar seg sertifisere. Andre produsenter er de som er i en overgangsfase i påvente av tillatt godkjenning av BIOHellas.

Før en produsent får offisiell sertifisering fra BIOHellas må de ha vært i økologisk drift i minst 6 år, dette for å sikre at jordsmonnet har vasket ut stoffer benyttet i konvensjonell drift.

For at olivenprodusenten skal godkjennes må produksjonen først la seg sertifisere i henhold til gitte prosedyrer. Les mer hos BioHellas. Slik at forbrukeren skal være sikker på at oljen er økologisk godkjent, skal hver beholder merkes med logoen til BIOHellas.

Gjødsel
I økologisk olivenproduksjon skal vekstfremmende hjelpemidler som gjødsel, reguleres etter kriterier gitt fra EU via BIOHellas. Det samme gjelder sykdomskjempende virkemidler, olivenfluer. Eksempelvis benytter mange olivenprodusenter en blanding av kompostert organisk avfall fra oliventrær, matavfall og planter iblandet husdyrmøkk til gjødsling av trærne. Alt skal være godkjent fra sertifiseringsorganene.